Rytmika Kinga Kurowska

Rytmika – nauka o rytmie; całokształt przebiegu rytmicznego w utworze muzycznym; ćwiczenia gimnastyczno-taneczne kształcące poczucie rytmu.

a) improwizacja muzyczno-ruchowa to specyficzny rodzaj wypowiadania się poprzez gest, ruch całego ciała. Ćwiczenia z tego zakresu, prowadzone w atmosferze relaksu i zabawy, pomagają w tworzeniu pewnych form działań przez ćwiczącego, dają mu poczucie swobody i własnych możliwości. Określony utwór muzyczny rozluźnia, aktywizuje i narzuca swój rytm, który narzuca pewną dyscyplinę ruchu.

b) zabawa muzyczno-ruchowa. Jest bardzo istotnym elementem kształtującym poziom kultury muzycznej, wpływa ona na rozwój fizyczny dziecka. W zabawach muzyczno-ruchowych każdy ruch ma określony cel, wyznaczona jest długość jego trwania i uzasadniony charakter.

c) śpiewanie piosenek – odgrywa największą rolę w procesie umuzykalniania, ponieważ swoją treścią przemawia do wyobraźni dziecka oraz pobudza jego zainteresowanie i uwagę. Dzieci o wiele wcześniej reagują na tekst piosenki, aniżeli na jej melodię, należy o tym pamiętać.