Gimnastyka korekcyjna Michał Zawistowski

http://gimko.com.pl/

Warunki, w jakich żyje, uczy się i wypoczywa dziecko, wpływają na jego postawę. W dobie, kiedy dla większości z nich telewizja i komputer to jedyna rozrywka, w coraz większym stopniu mamy do czynienia z wadami postawy.

Aby zapobiegać powstawaniu wad postawy, niezbędne jest odpowiednie postępowanie profilaktyczne i korekcyjne. Między 3 a 7 rokiem życia zdecydowana większość dzieci uczęszcza do przedszkola. Koniecznym warunkiem dalszego prawidłowego rozwoju w tym okresie jest uczestniczenie dziecka w zajęciach gimnastyki korekcyjnej prowadzącej do wyrobienia nawyku prawidłowej postawy i rozwijającej cechy psychomotoryczne (zwinność, zręczność, refleks, spostrzegawczość, orientację, koordynację ruchową, umiejętność podziału uwagi na większą liczbę czynności).
Gimnastyka korekcyjna jest skierowana głównie do dzieci młodszych z wadami nie wymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Dzieci te wymagają dodatkowej dawki ruchu korekcyjnego.

Zajęcia odbywać się będą w przedszkolu w sali wyznaczonej przez dyrekcje, dwa razy w tygodniu po 30 min. każde. W ćwiczeniach uczestniczy do 12 osób.

PLAN

Plan zajęć korekcyjnych obejmuje ok. 50 spotkań w ciągu roku szkolnego. Podczas zajęć realizowane będą następujące zagadnienia:

-nauka pozycji wyjściowych do ćwiczeń.
-utrwalenie pozycji wyjściowych do ćwiczeń
-wyrabianie nawyku prawidłowego postawy
-nauka autokorekty ciała
-zwiększanie ruchomości kręgosłupa
-zwiększanie ruchomości klatki piersiowej
-wzmacnianie mięśni brzucha, grzbietu, obręczy biodrowej i barkowej
-wzmacnianie mięśni stóp
-wzmacnianie mięśni posturalnych
-wzmacnianie mięśni oddechowych

I uwaga ostatnia, być może najważniejsza. Nie wystarczy przyjąć do wiadomości, że Wasze dziecko ma wadę postawy, nie wystarczy też wiedza o tym, jaka jest to wada i jakie ćwiczenia należy stosować. Nie można poprzestać też na zajęciach gimnastyki korekcyjnej, które odbywają się w przedszkolu czy szkole. Tam dziecko zapoznaje się z ćwiczeniami i uczy się, jak je prawidłowo wykonywać. Ale, aby wadę skorygować, trzeba ćwiczyć i to bezwzględnie codziennie. Cały ciężar odpowiedzialności za swoją postawę spoczywa więc na dzieciach, bo przecież nikt za nie tych ćwiczeń nie wykona, ale również na rodzicach, którzy muszą mu pomóc, mobilizować i przekonywać do systematyczności i wytrwałości w walce o zdrowe i piękne ciało. O wiele łatwiej będzie dziecku wytrwać, jeśli w rodzicach będzie miało oparcie, a jeszcze lepiej – partnerów, którzy poświęcą codziennie 10 – 15 minut na wspólne z dzieckiem ćwiczenia. Wytrwała i systematyczna praca przyniesie na pewno efekty, niestety, trzeba na nie trochę poczekać – wady, która powstawała przez kilka lat nie da się poprawić w ciągu kilku tygodni czy nawet miesięcy. Przyswojenie nawyków higieny pracy i czynnego wypoczynku, konieczność intensywnej pracy nad samym sobą stanowią dla dziecka, a często i dla całej rodziny, trwały dorobek nie tylko o charakterze zdrowotnym, lecz i wychowawczym.