Psycholog Justyna Zdrojewska

PSYCHOLOG Justyna Zdrojewska

W naszym przedszkolu psycholog wspomaga :

• DZIECI (4-5 latki ) – grupowymi warsztatami psychologicznymi wspierającymi rozwój emocjonalno – społeczny. Warsztaty te mają na celu:

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji

– doskonalenie umiejętności nazywania emocji własnych i innych osób

– ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z „trudnymi” emocjami

– doskonalenie umiejętności przestrzegania powszechnie obowiązujących zasad

– rozwijanie umiejętności stosowania się do poleceń, szczególnie tych, które są kierowane do grupy

– doskonalenie umiejętności współpracy w parach i w zespole

– wdrażanie do wyrażania i obrony własnego zdania

– podnoszenie samooceny dzieci i ich poczucia własnej wartości

– rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

– jasnego wyrażania swoich myśli i słuchania rozmówcy

• NAUCZYCIELI – w pracy opiekuńczo – wychowawczej

• RODZICÓW – spotkaniami na indywidualnych konsultacjach, a także prowadząc różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej (spotkania warsztatowe).