Plastyka Anna Chyła – Lubocka, Katarzyna Obarska

Celem wychowania plastycznego w przedszkolu jest zapoczątkowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju możliwości twórczych dziecka oraz przygotowanie do twórczego działania.

WYCHOWANIE PLASTYCZNE:

  • pobudza i rozwija umiejętność wypowiadania swojego osobistego stosunku do rzeczywistości za pomocą linii i plamy, barwy i kształtu,
  • kształci aktywność myślową, pobudza wyobraźnię i wyzwala, inicjatywę twórczą,
  • kształtuje osobowość oraz wzbogaca przeżycia, rozszerza horyzonty myślowe i rozbudza potrzebę obcowania z dziełami sztuki,
  • daje zadowolenie i radość płynącą, z wiary we własne siły, możliwości twórcze,
  • uczy współistnienia w zespole ludzkim.

Zajęcia plastyczne w naszym przedszkolu odbywają się raz w tygodniu.Podczas tych zajęć dzieci mają okazję poznać różne techniki plastyczne ,korzystając z szerokiej gamy materiałów i narzędzi.Dzięki działaniom artystycznym dzieci uczą się wrażliwości,rozwijają umiejętność wszechstronnego myślenia oraz twórczego rozwiązywania zagadnień. W trakcie naszych spotkań tworzymy prace ,wykorzystując także surowce wtórne,ucząc tym samym ekologii. Celem naszych spotkań jest także przygotowanie dzieci do odbioru dzieł sztuki ,a także zapoznanie ich ze sztuką związaną z najbliższym regionem oraz sztuką ludową Polski.Jednak najważniejszą korzyścią płynącą z działań plastycznych jest radość tworzenia 🙂

DSCN3102