Logopeda Marzena Klasa

LOGOPEDA Adriana Nowicka

Mowa dziecka w istotny sposób wpływa na całokształt jego rozwoju, jak również jego powodzenia przedszkolne i szkolne. Służy przede wszystkim do nawiązywania kontaktów społecznych. Pod koniec wieku przedszkolnego dziecko powinno mieć dobrze opanowany język, przynajmniej w takim stopniu, by pozwolił na poprawne komunikowanie się z otoczeniem. Konsekwencje wadliwej wymowy przejawiają się zarówno w sferze poznawczej jak i emocjonalnej, co dodatkowo utrudnia osiąganie sukcesów szkolnych. Młodszy wiek szkolny to właściwie ostatnia chwila na reakcję rodziców oraz nauczycieli, a także udzielenie pomocy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa diagnoza i terapia logopedyczna. Najlepiej jeśli pomoc logopedyczną trzyma dziecko jak najszybciej.

Logopeda w celu osiągnięcia sukcesów w terapii aktywnie współpracuje z nauczycielami oraz rodzicami.

Do głównych zadań i celów terapii logopedycznej należą:

  • przywracanie mowy, która się nie wykształciła,
  • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej,
  • doskonalenie wymowy już ukształtowanej,
  • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
  • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń

W celu ich realizacji tworzy się indywidualny program terapeutyczny dla każdego dziecka.