Wyjazd do NOT-u, Filharmonii Bałtyckiej

Wyjazd do NOT-u, Filharmonii Bałtyckiej