Rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą palmę”

Rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą palmę”