Dzień: 31 marca 2018

Powitanie wiosny
Rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą palmę”