Dzień: 23 listopada 2016

Tymoteusz Rym Cim Ci – Cieplewo
Warsztaty „Kolorowe emocje” – straszaki