Odwiedziny uczniów klasy III z SP w Rotmance

Odwiedziny uczniów klasy III z SP w Rotmance